VIDEO: Báo Khánh Hòa và các mạnh thường quân tặng 200 suất quà cho các gia đình khó khăn ở phường Phương Sài17/04/2020