VIDEO: Tưởng niệm 77 năm ngày mất bác sĩ A.Yersin01/03/2020