VIDEO: Nhiều công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung15/03/2020