VIDEO: Nha Trang trước giờ thực hiện cách ly toàn xã hội31/03/2020