VIDEO: Du lịch Khánh Hòa ảnh hưởng bởi Covid-1928/03/2020