VIDEO: Cảm xúc của các du học sinh sau 14 ngày cách ly tập trung16/03/2020