VIDEO: Phòng dịch nCoV tại các hộ gia đình và trường học05/02/2020