VIDEO: Huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc để phòng, chống dịch bệnh do virus Corona01/02/2020