VIDEO: Giữa thời điểm dịch nCov, khách Tây vẫn thoải mái phơi nắng, tắm biển Nha Trang06/02/2020