VIDEO: 3 bệnh viện ở Khánh Hòa sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh nCOv02/02/2020