VIDEO: TP. Nha Trang triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh31/01/2020