VIDEO: Chuối Suối Cát sẵn sàng ra chợ Tết10/01/2020