VIDEO: Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà làm việc với Thành uỷ Nha Trang28/12/2019