VIDEO: Hiệu quả từ mô hình nuôi ếch trong bể kết hợp nuôi cá trê thả ao20/11/2019