VIDEO: Hội thao truyền thống các cơ quan khối Đảng lần thứ 18-201918/10/2019