VIDEO: Phiên chợ nông sản Khánh Hòa năm 201910/08/2019