VIDEO: Bế mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 201915/05/2019