VIDEO: Khoa Ngoại cột sống Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu