VIDEO: Hàng ngàn người tham gia Lễ hội Am Chúa05/04/2019