VIDEO: Xe cấp cứu - nơi thiếu, nơi xuống cấp20/03/2019