VIDEO: Chung tay làm sạch bờ biển Hòn Mun23/03/2019