VIDEO: Lễ tưởng niệm 50 năm Tàu C235 và 14 cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại bến Hòn Hèo01/03/2018