Video: Olaha thúc cùi chỏ vào mặt Huy Hoàng vẫn được "trắng án"01/11/2017