Video: Hội thao truyền thống Khối Cơ quan Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ 1613/10/2017