Video: Báo Khánh Hòa và Tổng Công ty Khánh Việt bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo31/10/2017