Video: Bạn đọc Báo Khánh Hoà ủng hộ hơn 80 triệu đồng cho 3 chị em mồ côi27/10/2017