Video: Phiên chợ nông sản Khánh Hòa 2017: Đưa nông sản an toàn đến người tiêu dùng03/07/2017