Video: Khai mạc Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 201711/06/2017