Video: Du khách nước ngoài đón năm mới 2017 ở Nha Trang01/01/2017