11:08, 06/08/2021

Bình tĩnh mà sống...

- Tiếp tục thực hiện giãn cách, ở nhà đã lâu, ráng thêm 2 tuần nữa cũng được, chỉ mong là đừng thêm tuần nào nữa…

- Tiếp tục thực hiện giãn cách, ở nhà đã lâu, ráng thêm 2 tuần nữa cũng được, chỉ mong là đừng thêm tuần nào nữa…


- Thêm hay bớt gì cũng tùy thuộc vào ý thức của mỗi người thôi. 2 tuần qua ông thấy rồi đó, đọc thông báo khẩn tìm người liên quan đến ca bệnh vẫn thấy quán ăn hoạt động, chưa kể có lúc nhiều chốt thay ca nghỉ trưa, người ta tranh thủ dọt lẹ ra đường… Muốn không bị giãn cách dài dài, chỉ có cách là tuân thủ các biện pháp một cách nghiêm ngặt.


- Một tháng ở nhà để nhiều tháng được bình yên, được xuống phố, được tắm biển, được làm những điều mình thích, mình muốn. Giờ phải là lúc bình tĩnh mà sống, ông ạ!


- Tui thấy có nhiều người ở nhà không yên, cứ lên mạng chia sẻ tin tức tào lao, thiếu kiểm chứng. Hoang mang, lo lắng thái quá, suốt ngày bị tiêm nhiễm những thứ rác độc hại như thế, sống vậy quá khổ ông ạ!


- Giờ bình tĩnh cũng là vũ khí chống giặc Covid đấy ông ạ! Bình tĩnh nghe theo các quyết sách của chính quyền, bình tĩnh tiếp nhận các thông tin để biết cái nào đúng cái nào sai… Kể cả chuyện loạn thông tin về cách điều trị Covid trên mạng, đừng có mà dại nghe theo làm theo!


- Đã nói rồi, cứ bình tĩnh mà sống ông ạ! Chăm thể dục, ăn uống điều độ, ở yên trong nhà…, làm đúng như vậy thì cô Vi nào dám mò đến?


BẢO BẢO