Không ngờ!

Thứ Sáu, 09/04/2021, 20:09 [GMT+7]

Không ngờ!

- “Cũng biết trên đó có khai thác trái phép nhưng không ngờ nó quy mô vậy…”, trời ơi tui thiệt là bất ngờ với câu trả lời… không ngờ của ông chủ tịch UBND xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm trong vụ phá núi Hòn Thẻ. Biết mà không ngờ thì quản lý kiểu gì hả ông?


- Thì cứ tưởng trên đó phá quy mô nhỏ, không ngờ là quy mô lớn, bất ngờ là bị báo chí phanh phui…


- Ôi cũng tại chữ ngờ! Không ngờ, bất ngờ, ủa vậy từ đó tới giờ lãnh đạo xã có khi nào… nghi ngờ khi thấy ngay tại địa bàn mình quản lý mà để người ta phá núi tan hoang như thế không?


- Nghi ngờ mà không làm gì thì đến lúc núi tan hoang rồi lại mới bất ngờ ông ạ!


- Có nhiều nơi như thế đấy, quản lý địa bàn mà nhà trái phép sau một đêm mọc lên không biết, đến lúc bị sờ tới thì bảo là không ngờ!


- Có lúc cũng chữ ngờ nhưng bị mất dấu huyền, là ngơ đi đấy ông ạ!


- Chắc vậy! Cứ xử lý thật nặng mấy ông quản lý địa bàn lỏng lẻo thế này xem có bất ngờ với không ngờ không!!!


BẢO BẢO

.

các thông tin tiện ích