Tính toán…

Thứ Sáu, 05/06/2020, 23:05 [GMT+7]

Tính toán…

- Từ ngày 1-7, thu nhập trên 11 triệu đồng mới phải nộp thuế, tin mới nhất đấy ông bạn già!


- Nghĩa là mức giảm trừ gia cảnh với người nộp thuế đã được điều chỉnh từ 9 triệu đồng/tháng lên mức 11 triệu đồng/tháng? Tui hiểu nôm na là với mức giảm trừ mới, các mốc thu nhập chưa phải nộp thuế sẽ nâng lên là 11 triệu đồng/tháng đối với không có người phụ thuộc; 15,4 triệu đồng/tháng  đối với có 1 người phụ thuộc và 19,8 triệu đồng/tháng đối với có 2 người phụ thuộc. Phải vậy không ông?


- Ông bạn tính toán giỏi quá. Thế ông thuộc bậc nào? Tui là tui chả thuộc bậc nào cả vì thu nhập chỉ đủ sống, có dư đâu mà nộp thuế…


- Tui thấy giờ thứ gì cũng tăng, chi phí nhiều, mức này cũng chưa ổn lắm ông ạ. Nhưng mà nói thế thôi, chứ tui cũng như ông, lương ba cọc ba đồng, đủ nuôi 2 đứa con là cũng nhọc lắm rồi. Tui cũng muốn được đóng thuế lắm chứ, vì được đóng thuế nghĩa là thu nhập cao, thu nhập cao nghĩa là đời sống cao, đời sống cao nghĩa là thu nhập cao…


- Ôi dào, lằng nhằng quá! Nghĩa là ông cũng đang muốn được tăng lương đúng không? Tui cũng đang ước ao, khát khao như ông đây. Tui nghĩ mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế nên bằng 10 lần lương cơ sở, còn mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc từ 4 đến 5 lần lương cơ sở... Tóm lại, tính gì thì tính, nộp gì thì nộp, lương cứ tăng đều đều là ổn cả…


- Ông chỉ được cái nói đúng!!!


BẢO BẢO

.

các thông tin tiện ích