11:07, 01/07/2022

Tem chủ đề về sự hợp tác - hữu nghị quốc tế

Ngày Quốc tế hợp tác, viết tắt là IDC (International Day of Cooperatives) là ngày thứ Bảy đầu tiên của tháng 7, được Đại hội đồng Liên hiệp quốc chọn trong Nghị quyết A/RES/47/90 ngày 16-12-1992. Ý nghĩa của ngày này là các quốc gia toàn thế giới chung sức để cùng phát triển toàn diện hay một lĩnh vực nào đó, với cùng một mục đích, không chống phá hoặc phá hoại lợi ích của nhau.

Ngày Quốc tế hợp tác, viết tắt là IDC (International Day of Cooperatives) là ngày thứ Bảy đầu tiên của tháng 7, được Đại hội đồng Liên hiệp quốc chọn trong Nghị quyết A/RES/47/90 ngày 16-12-1992. Ý nghĩa của ngày này là các quốc gia toàn thế giới chung sức để cùng phát triển toàn diện hay một lĩnh vực nào đó, với cùng một mục đích, không chống phá hoặc phá hoại lợi ích của nhau.

 


Tem bưu chính Việt Nam giới thiệu rất nhiều về sự hợp tác - hữu nghị nước ta với các nước khác trong mọi lĩnh vực, thể hiện qua các chủ đề: Đấu tranh hòa bình (bộ tem Kỷ niệm 10 năm phong trào hòa bình thế giới 1959, Nhân dân Á - Phi - Mỹ Latinh đoàn kết chống đế quốc xâm lược 1968…); quan hệ hữu nghị (bộ tem Tháng hữu nghị Việt - Xô - Trung 1954, G.Ti-tốp sang thăm Việt Nam 1962, các bộ tem thiết lập quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ 1971, Triều Tiên 1973, Albania 1974, Ba Lan 1975, Cuba 2010…); khoa học - kỹ thuật (bộ tem Chuyến bay vũ trụ Việt - Xô 1980, Cặp bay vũ trụ quốc tế 1983…); văn hóa, du lịch (bộ tem Hợp tác Việt Nam - Liên minh Châu Âu 2006, kỷ niệm 200 năm năm sinh Chopin 2010, du lịch 1988); thể dục thể thao (bộ tem Đại hội Thể thao Quân đội 12 nước xã hội chủ nghĩa 1962, Chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 22 - Việt Nam 2003).


Ngoài ra còn có các bộ tem phát hành chung (bộ tem Phát hành chung ASEAN 2007, phát hành chung Việt Nam - Singapore 2008, Cuba 2010…); kỷ niệm các ngày lễ quốc tế (Đại hội Công đoàn thế giới lần thứ IV - 1957, Ngày Quốc tế Lao động 1-5-1958, Kỷ niệm 100 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 2010…) và nhiều bộ tem khác.

 
Ngụy Như Ánh