Tem về phòng, chống ma túy

Thứ Sáu, 24/06/2022, 21:52 [GMT+7]

Tem về phòng, chống ma túy

Ngày 26-6-1988, Liên hiệp quốc và Ủy ban quốc tế về phòng, chống ma túy (UNODC) đã tổ chức một cuộc mít tinh kêu gọi mọi người chung tay phòng, chống ma túy và ngày này được Liên hiệp quốc chọn làm “Ngày quốc tế phòng, chống lạm dụng ma túy” hàng năm. Thông điệp năm nay là “Toàn cầu chung sức hành động vì một cộng đồng lành mạnh không ma túy”.

 


Ở nước ta, ngày 13-6-2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 93/2001 về việc hàng năm lấy tháng 6 là “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và ngày 26-6 là “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống ma túy.


Ngày 11-7-1997, Bộ Bưu chính - Truyền thông phát hành bộ tem “Toàn dân phòng, chống HIV/AIDS”, giá mặt 400đ, do họa sĩ Hoàng Thúy Liệu thiết kế với thông điệp “Đừng để bản thân, gia đình và cộng đồng bị AIDS”. Bộ tem “Ngày thế giới phòng, chống ma túy” phát hành ngày 8-4-1999, giá mặt 400đ, do họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn thiết kế cùng thông điệp “Ma túy, kẻ thù của hạnh phúc”. Nhiều nước trên thế giới cũng phát hành tem về chủ đề này.


Ngụy Như Ánh

.

các thông tin tiện ích