Ngày Thông tin về phát triển thế giới (24-10)

Thứ Sáu, 22/10/2021, 22:02 [GMT+7]

Ngày Thông tin về phát triển thế giới (24-10)

Để động viên và thu hút các nước trên thế giới về phát triển và sự cần thiết phải tăng cường sự hợp tác quốc tế, ngày 19-12-1972, Đại hội đồng Liên hiệp quốc thông qua Nghị quyết 3038 lấy ngày 24-10 hàng năm là “Ngày Thông tin về phát triển thế giới” và được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 24-10-1973.
 
 
 
Tem bưu chính nước ta đã phát hành một số bộ tem về sự phát triển thông tin, phản ánh kịp thời tốc độ phát triển công nghệ thông tin: Từ khi thông tin hữu tuyến, vô tuyến, đến đài Hoa Sen, số hóa mạng viễn thông, đến truyền tin bằng vệ tinh… Đó là các bộ tem: “Thông tin phục vụ đời sống” phát hành ngày 1-3-1993 có 2 mẫu: Tăng tốc độ phát triển bưu chính, viễn thông 200đ và Đường thông tin bằng cáp sợi quang 2.000đ. Tem “Đài vệ tinh mặt đất Hoa Sen 1”giá mặt 1đ, 5đ và tem khối 10đ phát hành ngày 1-3-1993 và ngày 5-6-1985. Bộ tem và tem khối “Số hóa mạng viễn thông” phát hành ngày 17-9-1991. Bộ tem “Vệ tinh viễn thông Việt Nam VINASAT-1” phát hành ngày 19-4-2008. Bộ tem “Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Bưu điện 1945 - 2015” với hình ảnh vệ tinh viễn thông cùng ký hiệu @ phát hành ngày 15-8-2015 và nhiều bộ tem khác về quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực ASEAN và các nước khác trên thế giới…
 
Ngụy Như Ánh
 
 
.

các thông tin tiện ích