Tập trung tuyên truyền trực quan về Ngày gia đình Việt Nam

Thứ Năm, 17/06/2021, 21:57 [GMT+7]

Tập trung tuyên truyền trực quan về Ngày gia đình Việt Nam

Trao đổi với Báo Khánh Hòa về các hoạt động tuyên truyền nhân ngày Gia đình Việt Nam (28-6) và Tháng hành động phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021, ông Lê Văn Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết:

 


- Tuyên truyền ngày Gia đình Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình; nâng cao vai trò của các tổ chức, lực lượng xã hội và thành viên trong gia đình đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình, dân tộc; giáo dục các thành viên trong gia đình về chính sách, pháp luật liên quan đến việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững.


- Tỉnh sẽ có những hoạt động nào để hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động phòng, chống bạo lực gia đình, thưa ông?


- Sở Văn hóa và Thể thao đã có văn bản gửi phòng văn hóa thông tin các địa phương tập trung tổ chức hoạt động tuyên truyền, trong đó ưu tiên các phương thức cổ động trực quan để thông điệp về: Văn hóa, giá trị và giáo dục gia đình; bình đẳng trong gia đình; Tháng hành động phòng, chống bạo lực gia đình. Cụ thể, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; ý nghĩa ngày Gia đình Việt Nam, tầm quan trọng, vị trí, vai trò của gia đình đối với sự phát triển của xã hội. Đồng thời, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình; kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình; biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiêu biểu trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng đạt hiệu quả cao.


- Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành Văn hóa có biện pháp gì để đảm bảo công tác phòng, chống dịch khi tổ chức hoạt động trên, thưa ông?


- Sở đã yêu cầu phòng văn hóa thông tin các địa phương trong quá trình triển khai cần linh hoạt áp dụng các hình thức tổ chức phù hợp với tình hình và đảm bảo thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài ra, sở yêu cầu các địa phương tổ chức các hoạt động phải thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, nội dung phong phú, sáng tạo, bám sát chủ đề, đúng trọng tâm, trọng điểm; có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.


- Xin cảm ơn ông!


THANH TRÚC (Thực hiện) 

.

các thông tin tiện ích