Độc đáo các bộ tem Đại hội Đảng

Thứ Sáu, 22/01/2021, 20:41 [GMT+7]

Độc đáo các bộ tem Đại hội Đảng

Đại hội Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và dân tộc. Vì vậy, mỗi kỳ đại hội, tem Bưu chính Việt Nam luôn đồng hành và tuyên truyền kịp thời. Tính đến nay, có 11 bộ tem phát hành về Đại hội Đảng toàn quốc.

 


Đầu tiên là bộ tem “Đại hội Đảng Lao động Việt Nam lần thứ III” phát hành ngày 4-9-1960. Bộ tem gồm 2 mẫu 1 xu và 12 xu, cùng nội dung “Hướng theo Đảng” do họa sĩ Nguyễn Văn Khanh thiết kế.


Năm 1976, tem Bưu chính Việt Nam phát hành 2 bộ tem chào mừng Đại hội Đảng lần thứ IV. Bộ tem “Đại hội Đảng lần thứ IV (bộ 1)” phát hành ngày 12-11-1976, gồm có 6 mẫu, cùng hình ảnh “Cờ Đảng, bản đồ”, khác màu, khác giá tiền, do họa sĩ Trần Lương thiết kế. Bộ 2 “Đại hội IV Đảng Cộng sản Việt Nam” phát hành ngày 10-12-1976, gồm 2 mẫu, cùng giá mặt 12x. Mẫu “Công, nông, binh, trí thức” do họa sĩ Đỗ Việt Tuấn thiết kế và mẫu “Công, nông nghiệp” do họa sĩ Trịnh Quốc Thụ thiết kế.


Kế tiếp là bộ tem chào mừng “Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ V (bộ 1)” phát hành ngày 15-2-1982 có 2 mẫu, cùng giá mặt 30x. Mẫu “Chủ tịch Hồ Chí Minh” do họa sĩ Trịnh Quốc Thụ thiết kế, mẫu “Búa, liềm” do họa sĩ Nguyễn Hiệp thiết kế. Bộ 2 phát hành ngày 27-2-1982, có 2 mẫu: “Công nhân” giá mặt 30x do họa sĩ Trần Lương thiết kế, mẫu “Nông dân” giá mặt 50x do họa sĩ Đỗ Việt Tuấn thiết kế.


Chào mừng Đại hội VI của Đảng, ngày 20-11-1986, Bộ Bưu chính - Truyền thông (trước đây) phát hành bộ tem “Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam” gồm 4 mẫu và 1 tem khối do họa sĩ Trần Thế Vinh thiết kế. Mẫu 1đ “Xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”, 2đ “Bảo vệ Tổ quốc”, 4đ “Chủ tịch Hồ Chí Minh”, mẫu 5đ “Hợp tác quốc tế” và tem khối 10đ “Xây dựng chủ nghĩa xã hội”.


Bộ tem “Đại hội lần thứ VII Đảng Cộng sản Việt Nam” phát hành ngày 19-5-1991 gồm 3 mẫu: 200đ “Đi theo con đường xã hội chủ nghĩa” do họa sĩ Hoàng Thúy Liệu thiết kế, 300đ “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do họa sĩ Nguyễn Thị Sâm thiết kế và mẫu 400đ “Vì hạnh phúc nhân dân” do họa sĩ Võ Lương Nhi thiết kế.


Kế đến là bộ tem chào mừng “Đại hội lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam” do họa sĩ Trần Thế Vinh thiết kế, phát hành ngày 3-2-1996, có 2 mẫu: 400đ “Ánh sáng soi đường”, 3.000đ “Những thành tựu”.


Bộ tem chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX do họa sĩ Tô Minh Trang và Nguyễn Du thiết kế, phát hành ngày 18-4-2001 gồm 2 mẫu: 400đ và 3.000đ, khác hình ảnh nhưng cùng nội dung “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX”.


Ngày 14-1-2006, Bộ Thông tin - Truyền thông phát hành bộ tem chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X do họa sĩ Lê An Tư thiết kế, có 1 mẫu giới thiệu chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, giá mặt 800đ, với nội dung “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X”.


Bộ tem chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI phát hành ngày 5-1-2011 do họa sĩ Trần Thế Vinh và Vũ Kim Liên thiết kế, có 1 mẫu, giá mặt 2.000đ. Hình ảnh trên tem thể hiện tinh thần Đại hội Đảng với nền tảng lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt, bộ tem được phát hành sau ngày Đại hội Đảng lần thứ XI.


Bộ tem chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII phát hành ngày 18-1-2016 do họa sĩ Tô Minh Trang thiết kế, gồm 1 mẫu, giá mặt 3.000đ. Bộ tem in chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và cờ Đảng.


Ngày 22-1, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII”. Bộ tem gồm 1 mẫu được thiết kế tràn lề theo khuôn khổ 43x32 (mm), do họa sĩ Tô Minh Trang thiết kế. Mẫu tem in chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, hình tượng lá cờ có hình búa liềm và sao vàng nói lên ý tưởng Đảng luôn là tổ chức tiên phong dẫn dắt dân tộc giành mọi thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng.


Chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam” trên tem bưu chính thu hút rất nhiều nhà sưu tập tem trong nước bởi đề tài phong phú và sự hấp dẫn của nó.


Ngụy Như Ánh

.

các thông tin tiện ích