Tem kỷ niệm ngày 2-9-1946 trên bì thư thực gửi

Thứ Bảy, 29/08/2020, 01:04 [GMT+7]

Tem kỷ niệm ngày 2-9-1946 trên bì thư thực gửi

Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, một dấu mốc thiêng liêng khẳng định chủ quyền của nước ta.

 

Bì thư dán tem “Chủ tịch Hồ Chí Minh”, mẫu thứ hai của tem bưu chính Việt Nam gửi từ Bưu cục Hà Nội - Chánh thâu cục Bắc bộ ngày 6-12-1946 đến Phú Thọ ngày 16-12-1946.
Bì thư dán tem “Chủ tịch Hồ Chí Minh”, mẫu thứ hai của tem bưu chính Việt Nam gửi từ Bưu cục Hà Nội - Chánh thâu cục Bắc bộ ngày 6-12-1946 đến Phú Thọ ngày 16-12-1946.

 

Bộ tem đầu tiên của nước ta được phát hành vào ngày 2-9-1946, theo Sắc lệnh số 172 ngày 27-8-1946 của Chủ tịch Chính phủ (trước đó dùng tạm tem Đông Dương in đè tiêu đề tên nước lên mặt tem). Bộ tem in chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, có 5 mẫu giống hình, khác màu, khác giá tiền, do họa sĩ Nguyễn Sáng thiết kế. Bộ tem được phát hành ngoài việc dùng để thanh toán cước phí, còn có ý nghĩa quan trọng hơn là đánh dấu sự trưởng thành độc lập của tem bưu chính Việt Nam. Có lẽ, do đất nước bị chiến tranh triền miên, đi sơ tán nhiều lần, rồi ưu tiên cho cái ăn, cái mặc nên ít người còn giữ lại những bì thư thực gửi dán bộ tem đầu tiên này. Cho nên, những bì thư này hiện nay cực kỳ quý hiếm.


Qua đây cho thấy mỗi con tem đều có lý lịch của nó, tìm hiểu và nắm rõ hoàn cảnh ra đời của các bộ tem sẽ giúp ta biết thêm về lịch sử đất nước, văn hóa dân tộc...


Ngụy Như Ánh
                                                        


   

.

các thông tin tiện ích