Nâng cao năng lực hoạt động Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng

Thứ Sáu, 28/06/2019, 23:23 [GMT+7]

Nâng cao năng lực hoạt động Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng

Ngày 28-6, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp về Đề án sắp xếp lại, nâng cao năng lực hoạt động của Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng. Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng được thành lập năm 1997, những năm qua đoàn đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian gần đây, hoạt động của đoàn chậm đổi mới để thích nghi với cơ chế thị trường, còn trông chờ vào ngân sách. Trước thực trạng đó, cần phải sắp xếp, nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chuyên nghiệp. Theo đề án, đoàn vừa phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, vừa nâng cao năng lực tự chủ, đẩy mạnh khai thác tổ chức dịch vụ để giảm phụ thuộc nguồn ngân sách. Tuy nhiên, việc xây dựng đề án đang gặp phải một số khó khăn về công tác tuyển dụng, đào tạo, cơ sở vật chất… cần được tháo gỡ. 

 

Ông Nguyễn Đắc Tài cơ bản thống nhất với những nội dung của đề án, đồng thời yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung theo hướng cụ thể, chi tiết để tăng tính khả thi khi thực hiện. Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục hoàn chỉnh đề án để trình UBND tỉnh vào trung tuần tháng 7. 
 
N.T
 
.

các thông tin tiện ích