Hướng dẫn tạm thời hoạt động văn hóa, thể thao đảm bảo thích ứng với tình hình dịch Covid-19

Thứ Hai, 01/11/2021, 22:31 [GMT+7]

Hướng dẫn tạm thời hoạt động văn hóa, thể thao đảm bảo thích ứng với tình hình dịch Covid-19

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh vừa ban hành văn bản về việc hướng dẫn tạm thời hoạt động văn hóa, thể thao đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.


Yêu cầu chung khi tổ chức các hoạt động này bao gồm: Xây dựng kế hoạch tổ chức và các phương án phòng, chống dịch theo cấp độ; tạo mã QR điểm kiểm dịch để thực hiện quản lý người vào - ra và khai báo y tế; theo dõi sức khỏe người tham gia tổ chức sự kiện, hoạt động dịch vụ hàng ngày; yêu cầu toàn bộ người tham gia tổ chức phải thực hiện “Thông điệp 5K”; có phương án bố trí phòng - khu vực cách ly tạm thời…


Ngoài ra, văn bản còn hướng dẫn cụ thể đối với từng cấp độ dịch khi tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao.


N.T

 

.

các thông tin tiện ích