Chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác

Thứ Hai, 03/02/2020, 00:17 [GMT+7]

Chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác

Những năm qua, cấp ủy các cấp đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo nhiều chuyển biến trong triển khai Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương. 
 
Đẩy mạnh tuyên truyền 
 
Ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, cấp ủy các cấp, lãnh đạo các địa phương, đơn vị đã có sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
 

 

Các đại biểu tham dự giao lưu, tọa đàm  “Khánh Hòa - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Các đại biểu tham dự giao lưu, tọa đàm “Khánh Hòa - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

 
Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền đã tổ chức tuyên truyền Chỉ thị số 05 bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; đặc biệt, trong năm 2019, đã tổ chức được nhiều hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (2-9-1969 - 2-9-2019). Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức giao lưu, tọa đàm “Khánh Hòa - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; đồng thời, tổ chức tọa đàm “Bác Hồ với công tác tuyên giáo” trong ngành Tuyên giáo. Ngành Công an tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Thành tựu và bài học kinh nghiệm” và phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tỉnh đoàn tổ chức đợt thi đua “Tuổi trẻ Khánh Hòa nhớ lời Di chúc theo chân Bác”. Các ban đảng, địa phương, đơn vị tổ chức tọa đàm, hội thi, thuyết trình tìm hiểu về Di chúc của Bác và kết quả 50 năm thực hiện Di chúc... Qua đó, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, giá trị trường tồn của Di chúc, những thành tựu to lớn sau 50 năm thực hiện Di chúc; cổ vũ toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc của Bác trong giai đoạn mới.

 

Khung cảnh phía bắc TP. Nha Trang.

Khung cảnh phía bắc TP. Nha Trang.

 
Thực hiện Chỉ thị số 20 ngày 20-3-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị đã chỉ đạo xử lý những hành vi nhũng nhiễu, cửa quyền, hách dịch, tham ô, tham nhũng, lãng phí... gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, nhất là về giải quyết các thủ tục hành chính, trật tự đô thị, quản lý đất đai và trật tự xây dựng; tái định cư; khai thác khoáng sản... Các huyện, thị, thành ủy đã ban hành văn bản thực hiện Quy định số 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thường xuyên đi cơ sở, thăm hỏi, lắng nghe, đối thoại, nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của nhân dân; xử lý, giải quyết các khó khăn, hạn chế, tồn tại mà nhân dân phản ánh. Các địa phương đã có nhiều cố gắng trong việc quan tâm chăm lo phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục… cho nhân dân.
 
Xây dựng các mô hình, cách làm hay
 
Trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 05, nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo đã được triển khai. Có thể kể đến mô hình “Giải quyết hồ sơ công dân 3 không: không nhũng nhiễu, không tiêu cực, không trễ hẹn” của phường Ngọc Hiệp; “Vận động nhân dân hiến đất và vật kiến trúc để xây dựng hạ tầng giao thông” của phường Vĩnh Hòa (TP. Nha Trang). Ninh Hòa có mô hình cảm hóa các đối tượng thanh niên hư hỏng của các phường: Ninh Hiệp, Ninh Hà và xã Ninh Sim. Vạn Ninh có trang facebook Công an thị trấn Vạn Giã; “Đảng viên gắn bó với hộ gia đình quần chúng nhân dân nơi cư trú” của Đảng bộ xã Vạn Hưng. Khánh Sơn có mô hình “Mỗi đoàn thể xã giúp đỡ 2 hội viên trong phát triển kinh tế, hỗ trợ về cây, con giống” của Đảng ủy xã Sơn Bình. Khánh Vĩnh có “Nụ cười tiếp dân” trong cải cách hành chính của xã Khánh Đông. Cam Ranh có mô hình “Tự quản về an ninh trật tự” của Giáo xứ Phú Phong, xã Cam Phước Đông. Cam Lâm với mô hình “Không gian giáo dục cộng đồng” của thôn Văn Sơn, xã Cam Phước Tây; “Tết vì người nghèo” của thị trấn Cam Đức. Công an tỉnh với mô hình “3 giảm” - giảm thời gian, giảm về thủ tục, giảm về số lần đi lại của nhân dân. Trường Đại học Khánh Hòa có mô hình “Câu lạc bộ sinh viên tình nguyện vì cộng đồng”... 
 
Qua gần 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng ở các cấp. Đặc biệt, trong số 2 cá nhân đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có 1 vị chức sắc công giáo. Điều này cho thấy việc học tập và làm theo Bác đã lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân.
 
Ông Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hơn. Trong đó, tập trung vào thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng; quan tâm chăm lo đời sống nhân dân; giải quyết những vấn đề bức xúc, được dư luận quan tâm; khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm; đồng thời, tăng cường công tác biểu dương, nhân rộng cách làm hay, việc làm tốt để tạo sức lan tỏa trong nhân dân... Trước mắt, quán triệt, triển khai thực hiện tốt chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
N.D
 
.

các thông tin tiện ích