Trường Đại học Nha Trang tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ

Thứ Bảy, 17/07/2021, 07:34 [GMT+7]
Chuyên ngành tuyển sinh:
 
1. Công nghệ thông tin                                           10. Kỹ thuật tàu thủy
2. Nuôi trồng thủy sản (có đào tạo bằng TA)          11. Kỹ thuật cơ khí động lực
3. Khai thác thủy sản                                              12. Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành)
4. Quản lý thủy sản                                                 Chuyên ngành Kỹ thuật chế tạo
5. Công nghệ sinh học                                            Chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh
6. Công nghệ thực phẩm                                        13. Kinh tế phát triển
7. Công nghệ chế biến thủy sản                             14. Quản lý kinh tế
8. Công nghệ sau thu hoạch                                   15. Quản trị kinh doanh
9. Kỹ thuật ô tô
 
Hạn nộp hồ sơ: ngày 31/7/2021
 
Thời gian ôn tập: tháng 7+8/2021
 
Thời gian thi tuyển: ngày 28+29/8/2021
 
Địa chỉ liên hệ:
 
   * Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trường ĐH Nha Trang, P. 301. Tòa Nhà Đa Năng, Số 02 Tôn Thất Tùng, Tp. Nha Trang. ĐT: 0528. 62 62 966
 
Chi tiết xem tại website: https://pdtsaudaihoc.ntu.edu.vn
 
.

các thông tin tiện ích