Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tuyển dụng viên chức

Thứ Hai, 20/01/2020, 12:35 [GMT+7]
Cảng vụ Hàng hải Nha Trang thông báo tuyển dụng viên chức như sau:
 
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu; trong đó:
 
- Vị trí việc làm Thủ tục tàu thuyền (Hạng III): 02; 
        
- Vị trí việc làm Thuyền trưởng tàu công vụ: 02;
 
- Vị trí việc làm Máy trưởng tàu công vụ: 02;
 
- Vị trí việc làm Thủy thủ tàu công vụ: 02.
 
2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
 
3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:
 
Thông tin cụ thể được đăng trên Website Cảng vụ Hàng hải Nha Trang (tại địa chỉ http://cvhhnhatrang.org.vn).
 
4. Thời gian và địa điểm nhận phiếu đăng ký:
 
- Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 17/01/2020 đến ngày 16/02/2020 (vào các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần).
 
- Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Tại phòng Tổ chức - Hành chính, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang; địa chỉ: số 03 đường Trần Phú, Cầu Đá, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, số điện thoại liên hệ: 02583 590759.
 
Mọi thông tin chi tiết được đăng trên Website Cảng vụ Hàng hải Nha Trang (tại địa chỉ http://cvhhnhatrang.org.vn).
 
.

các thông tin tiện ích