Cảng vụ Hàng hải Nha Trang thông báo tuyển dụng viên chức

Thứ Tư, 04/12/2019, 14:47 [GMT+7]

Cảng vụ Hàng hải Nha Trang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 3 chỉ tiêu; trong đó:

- Vị trí việc làm Theo dõi thi hành pháp luật (hạng III): 01

- Vị trí việc làm An toàn – An ninh hàng hải (hạng III): 01

- Vị trí việc làm Thủ tục tàu thuyền (hạng IV): 01

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển: Thông tin cụ thể được đăng trên Website Cảng vụ Hàng hải Nha Trang (tại địa chỉ http://cvhhnhatrang.org.vn)

4. Thời gian và địa điểm nhận phiếu đăng ký:

- Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 28-11-2019 đến ngày 27-12-2019 (vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

- Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Tại Phòng Tổ chức – Hành chính, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang; địa chỉ: 3 Trần Phú, Cầu Đá, P. Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. SĐT liên hệ: 0258.3590759.

Mọi thông tin chi tiết được đăng trên Website Cảng vụ hàng hải Nha Trang (tại địa chỉ http://cvhhnhatrang.org.vn.

 

 

.

các thông tin tiện ích