Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng viên chức

Thứ Tư, 27/11/2019, 21:52 [GMT+7]

Thông báo


Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:


1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 trong đó


- Lĩnh vực Công nghệ thông tin: 04


- Lĩnh vực Hành chính: 01


2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển


3. Thời gian và địa điểm nhận phiếu đăng ký:


- Thời gian nhận phiếu đăng ký từ ngày 27-11-2019 đến 16 giờ ngày 27-12-2019.


- Địa điểm nhận phiếu đăng ký: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông, Nhà A1, Khu Liên cơ số 01 Trần Phú, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Mọi chi tiết liên hệ Chánh Văn phòng - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 0258.3563531 hoặc vào website: http//stttt.khanhhoa.gov.vn.
 

.

các thông tin tiện ích