Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa cần tuyển nhân viên

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành liên quan đến bất động sản, tài nguyên môi trường, xây dựng, kiến trúc, kinh tế.  

Thông báo tài liệu ôn tập tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/TU, ngày 27/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2021, Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa thông báo nội dung tài liệu ôn tập tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2021, cụ thể như sau

Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng lao động làm việc tại các Chi nhánh trực thuộc

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng lao động làm việc tại các Chi nhánh trực thuộc như sau:

 
.

các thông tin tiện ích