Trường Đại học Nha Trang tuyển sinh sau đại học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

UBND thành phố Nha Trang thông báo tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

- Số lượng 47 chỉ tiêu, thuộc các chức danh công chức: Tài chính - Kế toán; Tư pháp - Hộ tịch; Văn phòng - Thống kê; Văn hóa - Xã hội; Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường đối với phường (hoặc Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường đối với xã).

Thông báo tuyển dụng Thư ký viên Toà án

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng 15 công chức ngạch Thư ký viên làm việc tại Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Khánh Hòa. Cụ thể như sau:

 
.

các thông tin tiện ích