Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa cần tuyển lao động

1. Số lượng, vị trí tuyển dụng: 01 công nhân hoặc kỹ thuật viên trắc đạc địa hình. 2. Địa điểm làm việc: Địa bàn tỉnh Khánh Hòa 3. Yêu cầu - Tốt nghiệp công nhân/trung cấp trở lên chuyên ngành trắc đạc địa hình hoặc tương đương; ....

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng viên chức

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu - Lĩnh vực Hành chính công. 2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển. 3. Thời gian và địa điểm nhận phiếu đăng ký. - Thời gian nhận phiếu đăng ký từ ngày 1/7/2020 đến 16 giờ ngày 30/7/2020.

 
.

các thông tin tiện ích