Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa cần tuyển lao động

Số lượng, vị trí tuyển dụng: 01 cử nhân Kế toán.  

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng

1. Chỉ tiêu, số lượng và đơn vị có nhu cầu tuyển dụng - Số lượng tuyển dụng 04 lao động: Làm việc tại Phòng giao dịch huyện, thị xã thành phố. 2. Đối tượng và điều kiện 2.1 Điều kiện chung - Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam.Có đơn đăng ký dự thi; có lý lịch rõ ràng, văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với điều kiện tuyển dụng. - Đủ sức khỏe để thực hiện công việc.  

VietinBank Khánh Hòa thông báo tuyển dụng 5 Cán bộ Quan hệ khách hàng bán lẻ

1. Yêu cầu vị trí tuyển dụng: - Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên, hệ chính quy, tập trung, dài hạn (không bao gồm trường hợp tốt nghiệp ĐH theo hình thức học liên thông lên đại học, tại chức) tại các trường đại học công lập trong nước hoặc các trường đại học nước ngoài và một số trường ĐH Dân lập: ĐH Dân lập Duy Tân ở Đà Nẵng, ĐH Anh quốc Việt Nam, ĐH FPT, ĐH Thăng Long, ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội, ĐH Dân lập Phương Đông, ĐH Tây Đô, ĐH Văn Lang, ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM, ĐH Hoa Sen, ĐH Công nghệ TP Hồ Chí Minh, ĐH Cửu Long, ĐH Bình Dương, ĐH Lạc Hồng tại Đồng Nai. Hoặc tốt nghiệp các trường ĐH Việt Nam liên kết với các trường ĐH nước ngoài/ các trường ĐH nước ngoài tại Việt Nam/các trường ĐH nước ngoài.

 
.

các thông tin tiện ích