Trường Đại học Nha Trang tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ

Chuyên ngành tuyển sinh: 1. Công nghệ thông tin                                                        2. Nuôi trồng thủy sản (có đào tạo bằng TA)                         3. Khai thác thủy sản                                                         4. Quản lý thủy sản Chuyên ngành Kỹ thuật chế tạo 5. Công nghệ sinh học Chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh .....

 
.

các thông tin tiện ích