Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng lao động

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng lao động làm việc tại các Chi nhánh trực thuộc như sau: - Chi nhánh thành phố Cam Ranh: 01 người (tín dụng: 01 người). - Chi nhánh huyện Cam Lâm: 02 người (tín dụng: 01 người; kế toán: 01 người). - Chi nhánh huyện Diên Khánh: 01 người (kế toán: 01 người). - Chi nhánh huyện Vạn Ninh: 02 người (kế toán: 02 người). - Chi nhánh huyện Khánh Sơn: 01 người (kế toán: 01 người). - Chi nhánh thị xã Ninh Hòa: 01 người (lái xe: 01 người).

Thông báo Về việc tuyển dụng công chức cấp xã, thị xã Ninh Hòa năm 2022

Thông báo Về việc tuyển dụng công chức cấp xã, thị xã Ninh Hòa năm 2022 UBND thị xã Ninh Hòa có nhu cầu tuyển dụng 28 chỉ tiêu với 05 chức danh công chức cấp xã vào làm việc tại UBND các xã, phường, cụ thể là: - Công chức Văn phòng - thống kê: 01 chỉ tiêu; - Công chức Tài chính - kế toán: 05 chỉ tiêu;    

 
.

các thông tin tiện ích