10:11, 14/11/2019

Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa thông báo thanh lý

Tên tài sản:

Hệ thống lò hơi 25 THG, cải tạo 27 THG (Hệ thống đường ống nước, đường ống hơi, đường ống khói lò hơi; Ống khói lò….; Bộ quá nhiệt, hệ thống quạt; Thiết bị cấp bã; Bộ thu hồi tro khô, Van, bơm nước, động cơ, tủ điều khiển).

 

Thông báo           

Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa hiện có một số thiết bị không sử dụng cần bán thanh lý như sau:

 


STT

Tên tài sản

ĐVT

Số lượng

1

Hệ thống lò hơi 25 THG, cải tạo 27 THG (Hệ thống đường ống nước, đường ống hơi, đường ống khói lò hơi; Ống khói lò….; Bộ quá nhiệt, hệ thống quạt; Thiết bị cấp bã; Bộ thu hồi tro khô, Van, bơm nước, động cơ, tủ điều khiển)

Bộ

2

v  Thời gian khảo sát và đăng ký tham gia đấu giá: 08h00 đến 16h00 từ ngày 16/11/2019 đến hết ngày 26/11/2019 tại Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa.

v  Hình thức đấu giá: đặt cọc tiền và gửi hồ sơ tham dự đấu giá (theo mẫu của Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa-Ninh Hòa) được dán niêm phong chuyển đường bưu điện/chuyển phát nhanh đến Công ty trước ngày kết thúc nhận hồ sơ đấu giá (ngày 30/11/2019).

v  Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa sẽ mở hồ sơ đấu giá và thông báo kết quả trong vòng 05 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ.

Chi tiết liên hệ: Phòng Hành chính Quản trị- Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa.

                          Địa chỉ : Thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

                          (ĐT: 0258.3620.416 – Ext: 5005 hoặc DĐ: 0914.394.352)