07:10, 16/10/2019

Công ty Xăng dầu Phú Khánh thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý

- 1 xe ô tô con 5 chỗ ngồi hiệu Honda Civic biển số 79D-4779 sản xuất năm 2007.


- 1 xe ô tô con 8 chỗ ngồi hiệu Toyota Zace biển số 79D-3079 sản xuất năm 2005.

Công ty bán hồ sơ từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 21,22-10-2019 tại phòng Kế toán số 10B Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang.

Thông báo

Công ty Xăng dầu Phú Khánh bán đấu giá tài sản thanh lý


- 1 xe ô tô con 5 chỗ ngồi hiệu Honda Civic biển số 79D-4779 sản xuất năm 2007.


- 1 xe ô tô con 8 chỗ ngồi hiệu Toyota Zace biển số 79D-3079 sản xuất năm 2005.

Công ty bán hồ sơ từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 21, 22-10-2019 tại phòng Kế toán số 10B Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang.


 Mọi chi tiết xin liên hệ số ĐT: 0258.3523378; Di động: 0982.760877 (trong giờ làm việc) để được biết thêm.