Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý tài sản

Thứ Tư, 04/09/2019, 22:14 [GMT+7]

THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ THANH LÝ TÀI SẢN


- Bên mời: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa


- Tài sản đấu giá: Công trình và vật kiến trúc sau thu hồi tại số 34 Nguyễn Thiện Thuật, P. Tân Lập, TP. Nha Trang thuộc dự án Các tuyến đường, các nút giao thông kết nối Khu sân bay Nha Trang.


- Giá khởi điểm bán đấu giá: 50.321.000 đồng (Năm mươi triệu, ba trăm hai mươi mốt nghìn đống). Giá bán này người mua chịu trách nhiệm tháo dỡ và vận chuyển toàn bộ tài sản (kể cả xà bần) ra khỏi khu đất.


- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh trong nước.


- Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Trên cơ sở về năng lực, kinh nghiệm, uy tín và điều kiện cơ sở vật chất của tổ chức đấu giá tài sản được cung cấp đầy đủ theo Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá. Các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14.


- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Từ 7 giờ 30 phút ngày 5-9-2019 đến 16 giờ ngày 9-9-2019 (trong giờ hành chính).


Tổ chức đấu giá tài sản tìm hiểu thông tin chi tiết tại Trung tâm Phát triển quỹ đất Khanh Hòa, địa chỉ số 13B Hoàng Hoa Thám, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. ĐT: 0258.3827724.


 

.

các thông tin tiện ích