03:03, 22/03/2019

Cần bán thanh lý

Công ty Trách nhiệm hữu hạn  MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa hiện có một số phế liệu cần bán thanh lý, bao gồm các chủng loại phế liệu sau:


1/ Sắt thép phế liệu các loại: khoảng 17 tấn.


2/ Inox phế liệu các loại: khoảng 1,5 tấn.

 THÔNG BÁO
    
Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa hiện có một số phế liệu cần bán thanh lý, bao gồm các chủng loại phế liệu sau:


1/ Sắt thép phế liệu các loại: khoảng 17 tấn.


2/ Inox phế liệu các loại: khoảng 1,5 tấn.


    Thời gian khảo sát và đăng ký tham gia đấu giá: 08h00 đến 16h00 từ ngày 25/03/2019 đến hết ngày 29/03/2019 tại Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa.


    Hình thức đấu giá: đặt cọc tiền theo từng nhóm phế liệu và gửi hồ sơ tham dự đấu giá (theo mẫu của Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa-Ninh Hòa) được dán niêm phong chuyển đường bưu điện/chuyển phát nhanh đến Công ty trước ngày kết thúc nhận hồ sơ đấu giá (ngày 02/04/2019).


    Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa sẽ mở hồ sơ đấu giá và thông báo kết quả trong vòng 05 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ.


Chi tiết liên hệ: Phòng Hành chính Quản trị- Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa.

Địa chỉ : Thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa


(ĐT: 0258.3620.416 – Ext: 5005 hoặc DĐ: 0914.394.352)